PawSoft

PawBrowse Screenshots

Screenshots of PawBrowse running in Windows XP.

Main window

Main window

Favorites manager

Favorites manager

Screen capture

Screen capture

Options

Options